Bibi Jasjeet Kaur

Open in App

Most Played

Title Length Plays
Sado Gobind Ke gun gao 16:25 6,337
Boht janam 21:59 5,341
Ganga ke sang 8:54 5,262
Apna naam 13:06 5,171
Andro trishna agan 15:30 3,356
Bhi gur dekhan jae 16:25 2,859
Har bin 15:00 2,511
Sahib mera neet 16:55 1,973
Dashmeshpita sikhi da mahal 17:08 1,948
Nimakh na bisre 10:38 1,705

Albums

Radio