Artist: 

Japji Sahib by Bibi Jaskiran Kaur from the album 'Japji sahib Rehraas Sahib'