Zafarnama Katha - Giani Harbhajan Singh (Dhudike) Playlist

Open in App
Author: 

Playlist tracks

# Artist Title Plays Length
0 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 001 (Ang 1389-1389) Hikqaeat 01 - Kamale Karamat Kayam Karim 4,635 1:01:46
1 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 002 (Ang 1389-1389) Hikqaeat 01 - Na Sajo Na Bajo (P-4) 1,620 1:08:28
2 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 003 (Ang 1389-1390) Hikqaeat 01 - Kasam Mushhafe (P-18) 460 54:59
3 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 004 (Ang 1390-1391) Hikqaeat 01 - Digur Shorshe Kaeber (P-40) 394 51:09
4 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 005 (Ang 1391-1392) Hikqaeat 01 - Yake Asp Shaistaye (P-61) 346 1:03:06
5 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 006 (Ang 1393-1393) Hikqaeat 01 - Hazuri N Aaum Na Ei (P-88) 330 55:18
6 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 007 (Ang 1393-1394) Hikqaeat 01 - Khasum Ra Choo Korou Kunad (P-101) 301 1:03:59
7 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 008 (Ang 1394-1394) Hikqaeat 02 - Aganjo Abhanjo (P-1) 246 1:08:32
8 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 009 (Ang 1394-1395) Hikqaeat 02 - Ke Een Ra B (P-15) 175 1:11:06
9 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 010 (Ang 1395-1397) Hikqaeat 02 - Dabeerai Kalam (P-35) 190 1:10:31
10 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 011 (Ang 1397-1397) Hikqaeat 03 - Khuda Band (P-1) 239 1:07:58
11 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 012 (Ang 1397-1398) Hikqaeat 03 - Ajibmaand (P-16) 223 1:01:46
12 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 013 (Ang 1398-1399) Hikqaeat 03 - Ba Khud Dasat (P-35) 243 1:09:47
13 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 014 (Ang 1399-1400) Hikqaeat 04 - Ke Rozi Dehand (P-1) 190 1:08:14
14 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 015 (Ang 1400-1402) Hikqaeat 04 - Ba Duzddeed Dil Raj (P-26) 172 1:02:45
15 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 016 (Ang 1402-1403) Hikqaeat 04 - Ba Rozai Digur Roshniyat (P-61) 184 58:40
16 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 017 (Ang 1403-1404) Hikqaeat 04 - Biyahvekhat Ba Digare (P-87) 179 52:02
17 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 018 (Ang 1404-1405) Hikqaeat 04 - Je Sindhi Va Arabi (P-109) 188 1:00:28
18 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 019 (Ang 1406-1407) Hikqaeat 05 - Tueen Rehnmaao (P-1) 189 1:06:22
19 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 020 (Ang 1407-1408) Hikqaeat 05 - Ba Hukmai Shuma (P-37) 197 42:35
20 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 021 (Ang 1408-1410) Hikqaeat 06 - Khudawand Bakshind He Dil Kushaye (P-1) 198 1:19:37
21 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 022 (Ang 1410-1411) Hikqaeat 07 - Khudawand Bakshind He Beshumar (P-1) 151 59:46
22 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 023 (Ang 1411-1412) Hikqaeat 07 - Davi Dand (P-32) 135 51:26
23 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 024 (Ang 1412-1413) Hikqaeat 08 - Khudawand Bakshind Hai Dil Karaar(P-1) 160 1:05:48
24 Giani Harbhajan Singh (Dhudike) 025 (Ang 1413-1414) Hikqaeat 08 - Ba Hungaam (P-31) 207 57:20

Radio