Guru Nanak's Bani in Western Style Playlist

Open in App
Author: 

Playlist tracks

# Artist Title Plays Length
0 Taren Kaur (UK) Satgur Nanak Pargatiya (Acoustic) 9,224 9:18
1 Dya Singh (Australia) Guru Nanak ki Vadiayee 17,298 10:03
2 Immortal Productions Mool Mantar in English 10,904 1:22
3 KauRas Nanak Naam 15,161 9:39
4 Snatam Kaur Amul - Priceless 6,656 7:05
5 Hari Rai Kaur Khalsa Bhand Jammeeai 10,483 7:38
6 Guru Dass Singh Song of Nanak 2,900 4:28
7 Simrit Kaur Kudarat Kawan Kaha Vichaar 2,363 9:39
8 White Sun Rom Rom 10,673 4:41
9 Sirgun Kaur Bahuta Karam 3,762 5:50
10 Sat Purkh Kaur 30th Pauree: Ekaa Maa-Ee Jugat Viaa-Ee 3,958 9:41
11 Hari Bhajan Kaur Khalsa Jit Mukh Sadaa (Conscious Speech) 3,449 7:15
12 Prabhu Nam Kaur Khalsa Tirath Nawa Je Tis Bhava (Japji 6 Pauri) 3,381 19:10
13 Mata Mandir Singh Bahuta Karam (25th stanza from Japji) 40,774 30:06
14 Siri Sadhana Kaur Fifth Pauree 2,990 6:06
15 Hari Bhajan Kaur Khalsa One Creator (Mool Mantra) 15,174 3:09
16 Indi Kaur Keep on walking (Guru Nanak) 7,851 4:00
17 Ajeet Kaur Khalsa Nanak Bhagataa Sada Vigas 24,403 30:46
18 Taren Kaur (UK) Guru Nanak The Saviour Of The World 7,712 5:00
19 Acapella Jatha Adais Tisay Adais 7,051 10:40
20 Shuniya Third Pauri 4,822 7:57
21 Tera Naam Aakhan Jor 6,579 10:41
22 Alexia Chellun Pauree 13 2,380 6:02
23 Siri Sadhana Kaur Mannai Marag Thak Na Pae (Fourteenth Pauree of Japji) 4,572 6:18
24 Pavan Kaur Sach Kand 2,328 5:58
25 Sirgun Kaur Aakhan Jor (God & Me) 7,247 9:41
26 Sajah Singh Ad Such 4,487 11:27
27 Mardana Bahuta Karam 5,226 7:55
28 Benjahmin Steele Bhand Jammee-ai (Woman Jammin') 4,731 8:13
29 Sarah Hawker 38th Pauree (Japji) 3,386 7:06

Radio